Công Ty Cổ Phần Tâm Quang Minh
Mức lương:
Thương lượng
Lượt xem:
415 lượt xem
Hạn nộp hồ sơ:
15/07/2024
Kinh nghiệm:
Từ 2 - 3 năm
Chức vụ:
Nhân viên
Yêu cầu bằng cấp:
Đại học
Số lượng cần tuyển:
1 người
Yêu cầu giới tính:
Nam, Nữ
Độ Tuổi:
từ 22 - 36 tuổi
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian

Mô tả công việc

* Quản lý các hoạt động của Phòng Kế Toán:

- Xây dựng hệ thống, cơ cấu tổ chức Phòng Kế Toán.

- Chỉ đạo toàn bộ công tác tài chính, kế toán, thống kê, thông tin kinh tế theo cơ chế quản lý của Công Ty

- Lập kế hoạch công việc của Phòng Kế toán theo kỳ kế hoạch.

- Phân công, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra công việc của CBCNV Phòng kế toán, đề xuất các trường hợp khen thưởng hoặc kỷ luật.

- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên tài chính kế toán.

- Phụ trách tài chính, kế toán, thống kê các đơn vị trực thuộc.

- Chịu trách nhiệm thu hồi công nợ các đối tác khách hàng.v.v

* Tài Chính:

- Lập dự toán ngân sách, cân đối vốn và chuẩn bị nguồn vốn, hoạch định và thực hiện việc huy động các nguồn vốn cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Đầu tư và sử dụng tiền vốn của Công ty một cách hiệu quả nhất, đảm bảo tỷ lệ hoàn vốn cao và tạo một cơ cấu tài sản hợp lý nhất. Nghiên cứu các chính sách, chế độ ưu đãi đầu tư.

- Thiết kế và điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của Công ty theo hướng tối ưu, không để Công ty rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất dẫn đến phá sản.

- Xây dựng các chính sách và kế hoạch kinh tế tài chính.

- Lập báo cáo Quản trị tài chính, phân tích hoạt động tài chính, chi phí, đồng tiền, xác định ưu nhược điểm của Công ty.

- Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ thể lệ tài chính, kế toán do Nhà Nước quy định.

- Tham mưu cho Giám Đốc về tài chính.

- Việc thực hiện kế hoạch Sản xuất – Kỹ thuật – Tài chính, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, các dự toán chi phí sản xuất kinh doanh, các định mức kinh tế kỹ thuật.

- Việc chấp hành quy chế, chính sách kinh tế, tài chính, các định mức chi phí và kỹ thuật tài chính, việc thực hiện các kế hoạch thanh toán vá thu hồi công nợ, vay tín dụng và các hợp đồng kinh tế.

- Việc giải quyết và xử lý các khoản thiếu hụt, mất mát, hư hỏng, các khoản nợ không đòi được và các khoản thiệt hại khác.

* Kế toán:

- Tổ chức ghi chép, tính toán phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ số liệu kế toán thống kê.

- Tổ chức tính toán và trích nộp đúng, đủ kịp thời các khoản phải nộp Ngân sách Nhà Nước, các Quỹ để lại Công ty, lập dự trù thu chi hàng tuần.

- Xác định và phản ánh chính xác, kịp thời, đúng chế độ kết quả kiểm kê tài sản hàng kỳ, chuẩn bị đầy đủ và kịp thời các tài liệu cần thiết cho việc xử lý các khoản mất mát, hao mòn, hư hỏng, các vụ tham ô và các trường hợp xâm phạm tài sản, đồng thời đề xuất các biện pháp xừ lý.

-Tổ chức lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo Kế toán thống kê theo chế độ quy đinh.

- Tổ chức kiểm tra kế toán nội bộ Công ty và trong các đơn vị trực thuộc.

- Tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu Kế toán của công ty.

- Phối hợp với các phòng ban tham mưu Giám Đốc tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh, nghiên cứu cải tiến quản lý kinh doanh, củng cố hoàn thiện chế độ hạch toán kinh tế theo yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý.

- Tham gia xây dựng, thanh quyết toán dự án, công trình do Công ty thực hiện.

- Lập và phân tích báo cáo Kế toán quản trị.

- Các công việc khác theo sự phân công hợp lý của Giám Đốc.

- Việc chấp hành các chế độ quản lý tài sản, vật tư, tiền lương, các khoản phụ cấp và các chế độ chính sách đối với người lao động kể cả lao động thuê ngoài.

- Việc chấp hành các quy định tạm ứng, hoàn ứng, thanh toán qua ngân hàng.

- Việc tiến hành các cuộc kiểm kê tài sản và đánh giá lại tài sản theo đúng chủ trương và chế độ quy định.

* Đối nội:

- Phối hợp với các Phòng, Ban, Bộ phận liên quan trong công tác nhân sự (tổ chức nhân sự nội bộ, tuyển dụng, sử dụng, điều động, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật CBCNV …), Công tác kiểm tra các dữ liệu liên quan đến Tài chính, Kế toán.

* Đối ngoại:

- Giao dịch với các đơn vị, tổ chức kinh tế, khách hàng, chủ đầu tư, cơ quan chức năng để giải quyết các công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng kế toán.

* Các công việc nội chính, hành chính của phòng:

- Quản lý, kiểm tra việc chấp hành và chấp hành đúng Nội Quy, quy chế và các quy định quản lý của công ty của CBCNV thuộc phòng kế toán.

- Quan hệ đoàn kết nội bộ.

- Thái độ tác phong chấp hành mệnh lệnh cấp trên.

- Quản lý sử dụng và sử dụng tài sản, thiết bị, máy móc, tài liệu được giao hiệu quả, tiết kiệm, bảo vệ bí mật thông tin, bí quyết công nghệ của Công ty.

* Báo Cáo :

- Báo cáo cho Tổng Giám Đốc kết quả thực hiện công việc theo kỳ hạn được giao (đạt được, không đạt được, nguyên nhân biện pháp giải quyết).

- Lập kế hoạch làm việc hàng tuần, vào chiều thứ 6 mỗi tuần báo cáo Giám đốc tình hình thực hiện kế hoạch công việc của tuần trước, đồng thời lập kế hoạch cho tuần tới.

- Báo cáo quản trị & các báo cáo khác do Tổng Giám đốc yêu cầu

* Quyền Hạn :

- Có quyền yêu cầu tất cả các bộ phận trong Công ty chuyển đầy đủ, kịp thời những tài liệu cần thiết cho công việc liên quan đến Tài chính, Kế toán.

- Các báo cáo Kế toán thống kê, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ tín dụng, các tài liệu liên quan đến việc thanh toán, trả lương, thu chi tiền mặt…đều phải có chữ ký (hoặc ký nháy) của - Trưởng Phòng kế toán trước khi trình Giám Đốc ký, phê duyệt.

- Khi phát hiện bất cứ hành động của người nào trong Công ty vi phạm những luật lệ và thể lệ đã quy định thì tùy trường hợp, Trưởng Phòng Kế toán có quyền báo cáo cho Giám Đốc biết để xử lý.

- Trưởng phòng Kế toán có quyền từ chối không ký các chứng từ, tài liệu không hợp lệ, không thanh toán các khoản chi không hợp lệ theo quy định của Công ty. Trường hợp Giám Đốc ra lệnh (bằng miệng hay bằng giấy) thực hiện một việc không hợp lệ, không đúng quy định thì Trưởng Phòng kế toán có quyền từ chối đồng thời báo cáo ngay bằng văn bản cho Hội Đồng Quản Trị

- Có quyền đề xuất Giám Đốc tuyển dụng nhân sự Phòng Kế toán khi có nhu cầu.

- Có quyền đề cử, sắp xếp cán bộ, nhân viên Phòng Kế toán đi công tác khi có nhu cầu.

- Có quyền đề nghị Giám đốc biểu dương, khen thưởng nhân viên thuộc Phòng Kế toán đã đạt thành tích cao trong công việc.

- Có quyền đề nghị Giám Đốc cảnh cáo, kỷ luật, thuyên chuyển công tác, đình chỉ công tác, sa thải cán bộ, nhân viên thuộc Phòng Kế toán không đủ năng lực, thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ, đạo đức tác phong kém, vi phạm nghiêm trọng nội quy, quy định của Công ty, đã nhiều lần nhắc nhở nhưng không sửa đổi.

Quyền lợi được hưởng

- Chế độ đãi ngộ tốt: BHXH, BHYT, BHTN...Thưởng cổ phiếu, thâm niên
- Lương: Cạnh tranh hoặc thỏa thuận theo năng lực
- Được tham gia các Khóa Đào tạo Nâng Cao Chuyên môn, Nghiệp vụ trong nước - Môi trường làm việc năng động, thân thiện,Chuyên nghiệp, Cơ Hội thăng tiến cao trong Công việc - Được Tham gia các hoạt đồng Teambuilding, Du lịch hàng năm do Công ty tổ chức... - Thưởng Lễ, Tết , Lương Tháng 13 & thưởng kết quả Kinh doanh năm hoạt động (thưởng KPIS)

Yêu cầu công việc

- Có kinh nghiệm vị trí tương đương từ 02 năm trở lên.

- Độ tuổi: Từ 28 tuổi trở lên

- Sức khoẻ: Tốt

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành Tài Chính– Kế Toán trở lên. Có chứng chỉ Kế Toán Trưởng (Bắt buộc)

- Chuyên Môn: Nắm vững nghiệp vụ chuyên môn Tài Chính – Kế Toán.

- Kỹ Năng: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng ( Word , Excel ), biết sử dụng phần mềm kế toán.. Sử dụng tiếng Anh khá Kinh nghiệm.

- Hiểu biết về quản lý hệ thống chất lượng ISO 9001: 2015; Soạn thảo được quy trình nghiệp vụ hướng dẫn, đào tạo nội bộ.

Thông tin liên hệ

CÁCH NỘP HỒ SƠ

Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng:

Địa chỉ: Đối diện cây Xăng Quế Phú, Quốc Lộ 1, Thôn Hương Quế Đông, Xã Quế Phú, Quế Sơn, Quảng Nam )

Cách 2: Nộp hồ sơ qua email:

Bấm vào nút "Ứng tuyển ngay" để nộp

Công Ty Cổ Phần Tâm Quang Minh

Địa Chỉ:
Đối diện cây Xăng Quế Phú, Quốc Lộ 1, Thôn Hương Quế Đông, Xã Quế Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
Quy Mô Công Ty:
Đã Đăng:
6 Công Việc.