Chuỗi hệ thống Nhà Hàng Taste Việt Nam

Chuỗi hệ thống Nhà Hàng Taste Việt Nam

Địa Chỉ:
03 Nguyễn Hoàng, Hội An, Quảng Nam
Ngành nghề:
Nhà hàng / Khách sạn
Đã Đăng:
13 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng Chuỗi hệ thống Nhà Hàng Taste Việt Nam

Giới thiệu công ty

Vị trí công ty

Website

tastevietnam.asia