Công ty TNHH Một Thành Viên Khiêm Trân

Công ty TNHH Một Thành Viên Khiêm Trân

Địa Chỉ:
Khu Công Nghiệp ĐIện Nam - ĐIện Ngọc , ĐIện bàn , Quảng Nam
Ngành nghề:
Kinh doanh
Đã Đăng:
1 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng Công ty TNHH Một Thành Viên Khiêm Trân

Giới thiệu công ty

Mục lục

Khu Công Nghiệp ĐIện Nam - ĐIện Ngọc , ĐIện bàn , Quảng Nam

Vị trí công ty