Công Ty TNHH Điện Tử - Tin Học Long Phát

Công Ty TNHH Điện Tử - Tin Học Long Phát

Địa Chỉ:
265 Tiểu La, Thị Trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Ngành nghề:
Kinh doanh
Đã Đăng:
1 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng Công Ty TNHH Điện Tử - Tin Học Long Phát

Giới thiệu công ty

Vị trí công ty