Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Tiếp Vận Chu Lai

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Tiếp Vận Chu Lai

Địa Chỉ:
Thôn Tiên Xuân 2, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Ngành nghề:
Xây dựng
Đã Đăng:
4 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Tiếp Vận Chu Lai

Giới thiệu công ty

Mục lục

 Thôn Tiên Xuân 2, xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Vị trí công ty