Công Ty Cổ Phần Hồng Đào Chu Lai

Công Ty Cổ Phần Hồng Đào Chu Lai

Địa Chỉ:
Lô 2, Khu Công nghiệp Tam Hiệp, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Ngành nghề:
Kinh doanh, Sản xuất / Vận hành sản xuất
Đã Đăng:
1 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Hồng Đào Chu Lai

Giới thiệu công ty

Mục lục

Công ty sản xuất bao bì carton

Vị trí công ty

Website

http://hongdaochulai.com.vn/